10 juli 2020 Meer nieuws

Lagere premies werknemersverzekeringen verwacht

Werkgevers zullen in 2021 waarschijnlijk minder kwijt zijn aan premies werknemersverzekeringen. Dit blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020.

Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020, zo meldt Rendementonline. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt: van 1,28% naar 1,31%. De exacte hoogte van de sociale premies in 2021, worden pas op Prinsjesdag bekend gemaakt.

De calculatiepremie geeft meestal wel een aardige inschatting, maar UWV merkt ook op dat er momenteel sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden.

Premie Arbeidsongeschiktheidsfonds omlaag

De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De verwachting is dat deze premie daalt van 6,77% in 2020 naar 5,55% in 2021. De percentages zijn nog wel exclusief de uniforme opslag kinderopvang. In 2020 bedraagt die opslag 0,50%.

In de Juninota 2020 van het UWV zijn de ontwikkelingen van wetten een fondsen 2020-2021 opgenomen.