4 juni 2019 Meer nieuws

Laatste praktijkproef behandeling tulpengalmijt

Bedrijven die lid zijn van het Fonds Innovatie Tulp kunnen tot augustus bollen leveren voor de nieuwe en waarschijnlijk laatste praktijkproef met de CATT-behandeling tegen galmijt in tulp. De proef wordt uitgevoerd door WUR Glastuinbouw en Bloembollen in Bleiswijk.

De afgelopen jaren blijkt dat de CATT-behandeling een alternatief is voor de aanpak van galmijt met Movento te velde of een ULO-bewaring na het rooien. In augustus start een praktijkproef waarbij plantgoed, leverbaar en afgebroeide bollen worden behandeld. Onderzoekers Martin van Dam en Peter Vreeburg van WUR zoeken zoveel mogelijk verschillende cultivars. Een gaasbak vol is voldoende. Opgeven kan bij Peter Vreeburg van WUR, peter.vreeburg@wur.nl of (0252) 462 106.

 

In Greenity 43 van 21 juni worden de resultaten van de proef tot nu toe toegelicht.