14 maart 2018 Meer nieuws

Laatste Kwekerscafé van het winterseizoen staat in teken van actuele zaken

De Studieclub Greenport Boskoop houdt op dinsdag 20 maart het laatste Kwekerscafé van het winterseizoen 2017-2018.

Kwartiermaker aan het woord

Deze avond staat in het teken van actuele onderwerpen die zich binnen de Greenport Boskoop afspelen. Aan het woord kwartiermaker Green Business Center Vincent van Rijsewijk over de stand van zaken en het vervolg van dit project. Daarna is er aandacht voor het project ‘From Boskoop’ en de resultaten van het onderzoek ruimtegebrek binnen de regio.

Tijd, locatie en kwekersquiz

Net als voorgaande jaren wordt het seizoen afgesloten met de kwekersquiz waarin de kennis van de aanwezigen wordt getest. De avond begint om 20.00 uur en is in Flora Boskoop, Parklaan 4.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de avond maar geen lid zijn van de stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, kunnen contact opnemen met Helma van der Louw tel. 06 – 28 45 49 55.