11 juli 2018 Meer nieuws

Kweker krijgt bijval NRC in droogtekwestie

Martijn Heemskerk van kwekerij Davelaar in Woudenberg (Utrecht) krijgt in zijn strijd tegen de droogte en het redden van zijn gewassen, eucomissen en crocosmia’s, bijval van een columnist in het NRC.

NRC columnist Christiaan Weijts schetste in zijn column van afgelopen vrijdag de situatie waar de kweker voor staat. De kweker heeft te maken met een onttrekkingsverbod op het oppervlaktewater waardoor hij niet kan beregenen. Heemskerk heeft echter de beschikking over een eigen grondwaterput, maar dat water is te koud om de eucomissen en crocosmia’s direct mee te beregenen. Daarom heeft de kweker bedacht het water dat hij omhoog haalt met de grondwaterput eerst met een waterpomp in de sloten te pompen. Om het water daar vervolgens op te laten warmen door de zon en dat later dan in te zetten voor de beregening.

Foto's

„Reken maar dat straks de inspecteurs van het waterschap aan m’n erf staan, zodra ik begin met beregenen”, zegt de kweker, zo is te lezen in de column van Weijts. Om die reden maakt Heemskerk vooraf foto’s van de droge sloten om te bewijzen dat hij toch echt zijn eigen water gebruikt voor de beregening. “Ik bied me aan als getuige, mocht dat nodig zijn”, aldus de columnist in de column.

Leerachtig

Heemskerk laat de columnist weten dat de droogtestress aan zijn gewassen al te zien is. De eucomissen vertonen al vergeelde en verdroogde bladpunten. Leerachtig voelen ze aan. „Terwijl ze moeten aanvoelen als sla”, aldus Heemskerk.

De column is geheel te lezen op de website nrc.nl