6 maart 2020 Meer nieuws

Kweker bespaart met precisielandbouw

Huetink Bloembollen uit Lemelerveld bespaart met precisielandbouw 6 procent op herbiciden in zijn lelies, goed voor 11 euro per hectare. Ook weet hij de beregeningskosten zo’n 250 euro per hectare terug te schroeven, heeft Sjaak Huetink berekend.

Broers Sjaak (foto) en Henri Huetink nemen deel aan Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Ze hebben verschillende technieken op het bedrijf geprobeerd. Ook berekenden ze middelengebruik, -kosten en de milieuwinst. Met software en nieuwe rekenregels konden ze besparingen samen met precisielandbouwspecialist Johan Booij van Wageningen University en Research (WUR) in beeld brengen.

Onkruid plaatsspecifiek bestrijden

De broers laten van alle nieuwe huurpercelen een bodemscan maken. Het akkerbouwbedrijf ging onder meer bodemherbiciden plaatsspecifiek bestrijden. Sjaak Huetink gebruikte de rekenregels in de bodemherbicide-app van Akkerweb voor plantuien en lelies voor de middelen Stomp, WingP en ChloorIPC als absolute rekenregels ook in managementprogramma FarmWorks. Het lukte ook om samen met de teeltadviseur rekenregels te ontwikkelen afgestemd op de lokale onkruiddruk voor middelen zoals Fresco. Zo rekende de akkerbouwer uit dat hij op 30 hectare lelies 6 % aan onkruidbestrijders bespaarde en in de 100 hectare eerstejaars plantuien bespaarde hij 17 % aan middel. Een besparing van respectievelijk 11 en 38 euro per hectare. Huetink: “De nieuwe rekenregels zijn eenvoudig, doeltreffend en tijdbesparend. Voor mij zijn ze echt goud waard.”

Rijenspuit

Op basis van de ervaringen in 2019 weet hij ook dat meer dan 100% van de dosering gebruiken achteraf gezien niet nodig blijkt. “Vanaf nu wordt die gangbare dosering van 100 % onze nieuwe maximum dosering en gaan we de minimale doseringen nog wat verlagen.” Bovendien bouwden de akkerbouwers de Agrifac ZA 2400-veldspuit om naar een rijenspuit. “We hebben de spuitboom die voorop gemonteerd zit voorzien van valbuizen en spuitdoppen ter plaatse van de paden tussen de bedden met lelies. Door op deze manier alleen herbiciden toe te passen in de paden en niet langer volvelds, besparen we zomaar 50 tot 60% op ons herbicidengebruik vanaf half juli. Dat is een besparing van ongeveer 150 euro per ha ten opzichte van volveldsbespuitingen met lage doseringen.”

Lastig conclusies trekken

Schimmelbestrijders variabel toedienen in lelies lukt nog niet. Met drones zijn de lelies in kaart gebracht. “Normaal gezien is een dicht en hoog gewas gevoeliger voor schimmelinfecties en reden voor een relatief hoge dosering fungiciden. Bij lelies is het echter zo dat kortere, dicht opeenstaande planten onderin natter blijven. Langere planten, ook al zijn ze wat geel verkleurd, blijven onderin droger en uiteindelijk ook gezonder zijn. Precies omgekeerd ten opzichte van reguliere akkerbouwgewassen dus. Dat maakte het lastig om de juiste conclusies te trekken en de juiste taakkaarten te kunnen maken. Bovendien zijn er nog geen geschikte rekenregels voor Botrytis beschikbaar.”

Niet variabel maken

Ook is de veldspuit van Huetink nog niet aangepast aan variabel doseren binnen de boombreedte, maar de teler wil ook niet experimenteren met de Botrytisaanpak omdat de percelen om maatschappelijke redenen niet vaker dan één keer per week worden gespoten. “Behandeling tegen luizen is belangrijk, die kunnen we niet variabel maken.”

Besparen op beregening

Om niet alleen op het juiste moment, maar ook op de juiste plek te kunnen beregenen, investeerden Sjaak en Henri in technologie van het Duitse Raindancer. Met haspels en kanonnen is de watergift plaatsspecifiek te regelen. Via de bijbehorende software en smartphone-app kan Huetink zones en sectoren uitsluiten en zo kopakkers, geren en vreemdvormige percelen beter en uniformer beregenen en singels, kavelpaden, buurpercelen en ook wegen en fietspaden uitsluiten. “We kunnen op afstand corrigeren voor opstekende of van richting veranderende wind en eventueel de werkbreedte links of rechts afzonderlijk op afstand aanpassen. Al met al denk ik dat we de meeste arbeidstijd en water kunnen besparen op geren, zo’n 10 tot 20%. Ik zie een kostenbesparing van 200 tot 250 euro per hectare door minder arbeid en minder water, uitgaande van 10 giften van 25 millimeter per hectare en kosten van 10 euro per millimeter.”