11 maart 2022 Meer nieuws

Kunstmestproductie onder druk door energieprijs

Kunstmestproducent Yara schroeft de kunstmestproductie in Frankrijk en Italië met ruim de helft terug als gevolg van de hoge aardgasprijzen.  

De kunstmestproductie in de fabrieken in het Italiaanse Ferrara en in Le Havre in het westen van Frankrijk wordt beperkt. De twee fabrieken leveren samen 1 miljoen ton ammoniak en 0,9 miljoen ton ureum. Het gevolg van deze actie in combinatie met onderhoud bij andere productiefaciliteiten, is dat Yara op ongeveer 45 procent van de capaciteit draait, maakt het bedrijf bekend. 

Levering

De producent wil de levering in Europa zo min mogelijk in gevaar brengen door voorraden elders aan te spreken. Garanties geeft Yara echter niet. Eerder werd bekend dat Rusland de export van kunstmest uit het land wil stopzetten. Rusland is de grootste leverancier van kunstmest in Europa.

Hogere kosten, lagere opbrengsten

Door de maatregelen worden prijsstijgingen verwacht. De Rabobank maakte een verwachting voor onder meer de kunstmestmarkt. 'Die blijft onzeker, zo zijn de prijzen voor stikstofkunstmeststoffen in Nederland sinds augustus 2021 meer dan verdubbeld als gevolg van de hoge aardgasprijzen. Zolang het conflict in Oekraïne voortduurt, is de verwachting dat de prijzen voor alle kunstmeststoffen op het huidige niveau blijven. In potentie zou dit dus een grote additionele kostenpost aan het begin van de keten opleveren.' 

Dierlijke meststoffen kunnen een deel van de kunstmestgift vervangen en de bank stelt dat mogelijk wat kan worden bezuinigd op de fosfaat- en kalimeststoffen, met name in de akkerbouw. 'Op langere termijn kan de grote afhankelijkheid van Rusland en Belarus ten aanzien van belangrijke kunstmeststoffen en het benodigde gas wel tot significant hogere kosten of lagere opbrengsten leiden', aldus de analyse.