7 oktober 2022 Meer nieuws

Kruiwagenmars door Den Haag

Meer dan 150 mensen en meer dan 40 meewerkende organisaties hebben zich aangemeld voor de Kruiwagenmars door Den Haag 12 oktober. De kruiwagenmars is een initiatief van de Stichting Symphony of Soils, een burgerinitaitief van professionals die zich inzetten voor de bodem.

Op 12 oktober loopt de organisatie met kruiwagens uit heel Nederland een route door Den Haag om aandacht te vragen voor het nut van levende bodems. Met een levende bodem begint namelijk biodiversiteit, water, koolstofopslag en klimaat en gezondheid. Symphony of Soils geeft aan dat oplossingen voor veel uitdagingen op het gebied van CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid samen komen in de bodem. ‘Als we de levende bodem centraal stellen lossen we ze allemaal werkenderwijs en gelijktijdig op. Dat kan binnen 5 tot 7 jaar, waarmee we de doelstellingen voor 2030 halen’, aldus de stichting.

Symphony of Soils stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek De stichting wil graag dat bij de Kruiwagenmars diverse mensen lopen; boeren, burgers, onderwijs, artsen en bestuurders en roept ze op om mee te doen. Vele organisaties werken mee aan de actie, zoals ZLTO en Bionext.

Op 12 oktober wordt er een route door Den Haag gelopen van 11 uur tot 13.15 uur.