1 oktober 2021 Meer nieuws

Kostprijs hyacintenbol zorgpunt Vitale Teelt

Het eenrichtingsysteem voor de teelt van hyacinten is volop in onderzoek, maar nog niet alles is toekomstbestendig. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst over dit project die donderdag 30 september in Lisse werd gehouden.

Tijdens de bijeenkomst is uiteengezet hoe het staat met het traject na de weefselkweek. Het materiaal wordt in de kas opgekweekt tot een bol die in het laatste teeltjaar buiten wordt geteeld tot leverbare bol. Volgens onderzoeker Wouter Groenink van WUR reageert de hyacint anders dan de lelie. Dat laatste bolgewas kan in een half jaar uitgroeien van weefselkweek tot leverbare bol. De hyacint heeft meer tijd nodig.

Energie anders gebruiken

Waarom de hyacint meer tijd nodig heeft bestudeert WUR-onderzoekster Natalia Moreno. De kunst is om de bol al in een vroeg stadium zoveel mogelijk blaadjes te laten maken, want elk blaadje zorgt voor een bolrok. Moreno legde de aanwezigen het dilemma voor van de hyacintenbloei. Die bloei kost veel energie, die beter in de bolgroei kan worden gestopt.

Goede resultaten

Casper Slootweg gaf een toelichting op het project Bollencoaster, waarbij de hyacinten een laatste teeltjaar buiten in een gesloten systeem staan. De eerste resultaten van oogst 2021 zijn goed. Het merendeel van de bollen van maat 11 was gegroeid tot maat 16. Deze winter worden de bollen afgebroeid.

'Oplossing nog niet in beeld'

Na de presentatie van de stand van zaken van de drie onderzoeksprojecten konden de ruim vijftig aanwezigen reageren. Wat betreft de gekozen route van gedeeltelijk binnen in een ziektevrije omgeving opkweken en buiten telen tot een leverbare bol in een sleuvensysteem, waren de meningen overwegend positief. Een ruime meerderheid beseft dat het nodig is om dit onderzoek te doen. "Een lineair teeltsysteem is inderdaad de manier om tot ziektevrij telen te komen. Het is de oplossing om de hyacintenteelt te behouden", aldus Bram Mulder, adviseur bij Agrifim-GMN. Teler Tim van Haaster voegde daar wel aan toe dat het belangrijk is om een goed systeem te ontwikkelen. "Dat is de grote uitdaging. We zijn nu in het tweede jaar van dit project en die oplossing is nog niet in beeld. Wel is het goed dat we al wel zijn begonnen met dit onderzoek."

Schoon starten

Toch zal er wel een ander systeem moeten komen, zo benadrukten een aantal aanwezigen. 'We hebben niet alleen een virusprobleem, maar ook zorgen om Erwinia en Pythium. Als we schoon starten dan kan elke bol zonder problemen de eindstreep halen', is de gedachte.

Betaalt consument duurdere bol?

Waar de telers vooral vragen over hebben, is de kostprijs van een bol die via een lineair systeem gekweekt gaat worden. De onderzoekers waren daar helder over: die bol wordt duurder. Volgens Piet van der Poel moet of de bol- of de bloemenprijs omhoog. "Gaat de koper dat betalen?" Wethouder Kees Zwetsloot van de gemeente Lisse kijkt hier anders naar. "De prijs zal worden bepaald door de markt. De consument wil dat ondernemers op een duurzame manier telen. Hoe kunnen we de consument geven wat hij vraagt?"

'Haalbaar voor de sector'

Toch was het merendeel van de aanwezigen het oneens met de stelling dat het project Vitale Teelt niet haalbaar is voor elke teler vanwege de hoge investeringen. Zoals onderzoeker Casper Slootweg, die Martin van Dam verving, verwoorde: "Het is zeker haalbaar. Misschien is het niet haalbaar voor iedereen, maar wel voor de sector."

 

Meer over deze bijeenkomst staat in Greenity 103, die volgende week vrijdag verschijnt.