12 juni 2020 Meer nieuws

Koorts scannen opgepakt in de sector

De nadere uitwerking van het corona-protocol voor de bloembollengroothandel staat online op de website van #Kenniskracht. De informatie is ook nuttig voor bloembollenkwekers omdat veel werkzaamhedenovereenkomen, en dus ook knelpunten waarbij gevaar op besmetting van corona bestaat.

De specifieke knelpuntenanalyse is opgesteld door Stigas in samenwerking met Actor/Kenniskracht en in opdracht van Anthos. In de analyse staan risico-werkzaamheden als werken aan banden en inpaklijnen, maar bijvoorbeeld ook de maatregel van het inzetten van een koortsscanner om zo eigen personeel of arbeidsmigranten bij de ingang te temperaturen.

Controleren op koorts

Een aantal grootbloemenhandelaren, maar ook kwekers, hebben koortsscanners aangeschaft en gaan ermee werken omdat dit kan bijdragen tot verkleining van besmettingsgevaar. Mensen met een te hoge temperatuur (hoger dan 38 graden) kunnen zo geweerd worden. Het advies is dan dat die persoon een arts belt. Het gebruik van een koortsscanner mag alleen als de data hiervan niet worden vastgelegd of bewaard. 

'Garantie medewerker koortsvrij'

Portaal Check, een bedrijf uit Wormer, dat handelt in producten met koortsdetectiesystemen geeft aan dat ze veel producten levert aan bedrijven en ook nog veel aanvragen heeft liggen uit verschillende sectoren. Zo heeft het bedrijf in de voedingstuinbouw onder andere geleverd aan Combilo, Greenpack en Scherpenhuizen.

Geen garantie

Het bedrijf verkoopt onder andere scanpistolen, scanportals en een scanstation. Bij die laatste is het mogelijk 60 mensen per minuut te scannen. “Bij de portals moeten de personen één voor één hun pols er tegenhouden, dus dat kost wat meer tijd wanneer er in één keer een grote groep binnenkomt”, aldus Pierre van den Acker van Portaal Check. Volgens hem bieden de koortsdetectiesystemen de werkgever de garantie dat mensen die in het bedrijf komen koortsvrij zijn. “Dat is echter geen garantie dat iemand vrij is van corona. 13 procent heeft geen koorts en heeft het toch onder de leden. Echter, 87 procent van de corona-gevallen heeft wel koorts", aldus Van den Acker. Volgens hem geeft het veel werknemers een veilig gevoel als er op een bedrijf controle plaatsvindt op verhoging. 

Fotocredit: Portaal Check