16 oktober 2020 Meer nieuws

Kok Hem B.V. laat komend teeltjaar zitten

Het bloembollenbedrijf van Piet en Ferry Kok in Hem dat eerder door een brand werd verwoest laat komend teeltjaar het kweken van tulpenbollen schieten. Ze konden niet aan plantmateriaal komen en de twee hadden er weinig fiducie in het bedrijf weer helemaal startklaar te kunnen hebben in juni.

Het bedrijf Kok Hem B.V. brandde in de nacht van zondag 20 september af. Daarbij gingen het machinepark en hun gehele bollenkraam van 20 hectare verloren. Onlangs is besloten dit seizoen helemaal geen bollen meer te planten. Daar ging wel wat discussie met de verzekeraar aan vooraf. “Je bent verplicht om de schade zo klein mogelijk te houden, maar het moet wel realistisch zijn dit jaar weer op te starten. Je moet het goed doen en het moet wel rendabel zijn”, meent Ferry Kok.

'Alles was al opgekocht'

Hij en zijn vader konden bijvoorbeeld niet aan nieuw en goed plantmateriaal komen. Dat was erg schaars. “Het bloembollenbedrijf Wit Flowerbulbs die eerder dan ons werd getroffen door een brand, had alles wat er was al opgekocht.” Bovendien was het maar zeer de vraag of het een haalbare kaart zou zijn geweest om in juni 2021  alles alweer nieuw gebouwd te hebben 'gezien de coronatijd en de huidige drukte in de bouw'. Daarnaast verwachtten de kwekers niet op tijd alle benodigde machines te hebben. “Dan zou je veel moeten gaan inhuren. Dat gaat wel, maar dat kan niet uit. Kost een teelt dan niet meer dan dat het oplevert?”

Assortiment

Nu neemt het bollenbedrijf de tijd om plantgoed aan te kopen. In samenspraak met hun intermediair bekijken ze wat het assortiment moet worden. Of dit een wending betekent in hun oorspronkelijke assortiment daarover hebben ze nog niet echt goed nagedacht. Ferry verwacht weer voor het gros voor hetzelfde assortiment te gaan. “Maar wat bij ons niet liep, gaan we natuurlijk niet kopen.” Het bedrijf verkocht voorheen ongeveer de helft aan Nederlandse broeiers en de rest aan de broeierij-export.

Augustus weer klaar

Het opruimen en de sloop van het bedrijf in Hem loopt momenteel wat vertraging op vanwege het saneren van asbest. De komende tijd gaan de ondernemers met aannemers in gesprek over de heropbouw van hun bedrijf. Ferry: “Nu we toch niet planten, is de druk wat van de ketel en dat geeft lucht.” Ze richten zich er nu op in augustus helemaal klaar te zijn.