15 november 2022 Meer nieuws

Kans kleine spuitdrone in land- en tuinbouw

Bij de introductie van spuitdrones in Nederland hebben kleinere spuitdrones de beste kansen. Voor grootschalige akkerbouw lijken spuitdrones vooralsnog minder geschikt. Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research, meldt Nationaal Platform Precisie Landbouw (NPPL).

Het gebruik van spuitdrones is nu een ontbrekende optie in de precisielandbouw. Kleine drones tot 25 kilo kunnen circa 16 liter vloeistof meenemen en die zijn mogelijk als eerste geschikt voor plaatsspecifieke behandeling in de land- en tuinbouw. Voor grootschalige akkerbouw lijken spuitdrones in Nederland minder geschikt, mede door de vlakke akkers. Nederlandse akkerbouwers hebben bovendien over het algemeen goed onderhouden apparatuur met drift-beperkende spuitdoppen.

Uitdagingen bij drones

In het rapport 'Hoe komen spuitdrones van de grond in Nederland?' staat dat het gebruik van spuitdrones duurzame vormen van gewasbescherming kan opleveren. Ook kunnen deze drones een rol spelen bij het uitbrengen van zaden op akkers, bijvoorbeeld bij het zaaien van groenbemester in een gewas.

Regels

Terwijl er in het buitenland al tientallen jaren in de praktijk mee wordt gewerkt, is het gebruik van spuitdrones in Nederland nog geen alternatief. Dat heeft vooral met regelgeving te maken, zowel op het gebied van de luchtvaart (waar drones onder vallen) als op het gebied van gewasbescherming. Nu is 'remote sensing' de meest gebruikte landbouwtoepassing van drones in Nederland. Drones worden daarbij ingezet voor het in kaart brengen van allerlei gewaseigenschappen.

Versnelling invoering

Onderzoek en technische ontwikkeling kunnen bijdragen aan een versnelling van de invoering in Nederland. Ook kunnen wetenschap en marktpartijen werken aan het voorbereiden van wet- en regelgeving om met spuitdrones te werken. Er is al Europese wetgeving, maar Nederland moet uiteindelijk zelf toestemming verlenen.

'Testen'

"Ik denk dat de overheid een belangrijke rol heeft bij het initiatief voor het testen van spuitdrones in Nederland", zegt onderzoeker Tamme van der Wal van Wageningen University & Research. "In de nieuwe Europese richtlijnen voor gewasbescherming worden drones genoemd als een effectief spuitmiddel. Als wij dat willen implementeren, zou het fijn zijn om te weten of dat mogelijk is."

Precisie in vergroening

Van der Wal benadrukt dat precisielandbouw in 2024 wordt toegevoegd aan de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). "Dat zou natuurlijk een prachtig moment zijn om dit soort technologie in Nederland in te zetten."