25 september 2018 Meer nieuws

Klanten CC bevestigen zelf nieuwe labels aan kar

De Container Centralen (CC) gaat alle labels vervangen van de CC-containers en daar moeten alle gebruikers aan meewerken. Het nieuwe label komt in de plaats van het huidige rode label op de CC-container.

De nieuwe labels worden in november en december aan de deelnemers van de CC Pool verstuurd. Zij moeten dan uiterlijk 7 januari 2019 de labels hebben bevestigd aan de CC Containers die in hun contract zijn opgenomen.

Uitbannen van onregelmatigheden

Het nieuwe label is een maatregel die er voor moet zorgen dat het CC Pool Systeem eerlijk blijft voor alle gebruikers. Zo zijn er gevallen van fraude bekend, waarbij containers die niet van CC waren, met valse labels aan de Pool werden toegevoegd. Maar ook kunnen er onregelmatigheden optreden wanneer een bedrijf de CC-containers uit het oog verliest. Die containers blijven in de Pool rouleren, maar hebben dan geen officiële eigenaar.

CC Pool gereset

De kracht van de CC Pool is dat het een open systeem is (iedereen kan zich aanmelden) en dat het materiaal uitwisselbaar is. Omdat jaarlijks slechts een klein percentrage CC Containers in een depot komt, kan de Container Centralen die onregelmatigheden niet controleren zonder alle deelnemers aan de Pool hierbij te betrekken. Met het vernieuwen van de labels door de gebruikers op dat moment wordt de CC Pool ‘gereset’. Alle klanten van CC ontvangen namelijk het aantal labels waarvoor zij een contract hebben. Hiermee worden containers zonder eigenaar en met valse labels uitgesloten.