2 maart 2021 Meer nieuws

Kennisbehoefte Pioenroos groeit

Op 30 april houden Delphy en ‘v/d Grond’ bij Van Aert Flowers de Innovatiedag Pioenroos. Op deze dag worden de resultaten van de onderzoeken getoond aan de bezoekers. Dit zal volgens de dan geldende corona-regelgeving worden uitgevoerd.

Het is de bedoeling om kleine groepjes bezoekers langs de objecten te leiden die worden toegelicht door de adviseurs van Delphy. Van Aert Flowers uit Breda is het gastbedrijf. Het bedrijf produceert circa 17 miljoen bloemen, waaronder pioenrozen.

Specifieke kennis gewenst

Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Meer dan 150 telers hebben ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen staan, waarbij de grootste telers zich hebben gespecialiseerd in deze teelt. Daarmee wordt de behoeft aan kennis specifiek voor de pioenroos steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken die in vergelijkbare teelten van andere zomerbloemen worden ingezet.

Wat is er te zien?

Op één van de percelen van Van Aert Flowers worden begin maart deze onderzoeks- en demo-objecten aangelegd:

  • bemesting
  • druppelirrigatie
  • spuittechnieken
  • bio-stimulanten
  • groenbemesters
  • schimmelbestrijding
  • innovaties vanuit de (internationale) projecten Best4soil, Leve(n)de Bodem Brabant en perceelemissies Noord-Brabant
  • QMS
  • (duurzame) bestrijding ziekten en platen

Ook wordt een bedrijvenmarkt gehouden en bestaat de mogelijkheid om de spuitlicentie te verlengen. De open dag is 30 april van 10.00 tot 17.00 uur bij Van Aert Flowers, Bouwluststraatje 15 in Breda.

Voorafgaand aan de innovatiedag krijgen alle telers van pioenroos in Nederland de speciale editie van vakblad ‘v/d Grond’ toegestuurd.