8 januari 2021 Meer nieuws

Kennis in je Kas voor twee jaar verbindend verklaard

Het ministerie van LNV heeft eind december de Verbindend Verklaring afgegeven voor Kennis in je Kas (KijK) voor de periode 2021 en 2022. Daardoor betalen álle glastuinbouwbedrijven mee aan gewasoverstijgend onderzoek. Evenals in 2019 en 2020 is de telersbijdrage vastgesteld op € 350 per hectare per jaar.

De aanvraag voor Kennis in je Kas wordt gedaan door de brancheorganisaties Groenten & Fruit en Sierteelt.

Financiële bijdrage

De kern van de Verbindend Verklaring is dat ook bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland en/of een afzetorganisatie in de sierteelt- of groente- en fruitsector meebetalen aan de gewasoverstijgende onderzoeksprojecten in het kader van Kennis in je Kas.

De telersbijdrage is € 350 per hectare per jaar. Het totaalbedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, op voorwaarde dat de hele sector meebetaalt. Hierdoor is jaarlijks circa € 6 miljoen beschikbaar.