18 juni 2019 Meer nieuws

KAVB wil af van resistente schimmel uit bollenafval

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vormen bollenafvalhopen de bron voor de resistente schimmel Aspergillus fumigatus. De schimmel zorgt voor problemen bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Belangenbehartiger KAVB werkt aan een oplossing.

De schimmel is resistent tegen azolen, een groep fungiciden. Medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen op basis van azolen werken niet of slecht. De fungiciden worden in de sector gebruikt in boldompelmiddelen en bespuitingen op het veld. Het RIVM adviseert langdurige en ongecontroleerde opslag van bollenafval te voorkomen, zo schrijft de instantie aan landbouwminister Carola Schouten.

'Goede mogelijkheden voor aanpassing opslag'

De KAVB is sinds 2017 aan de slag om dit probleem op te lossen. Toen verscheen ook al een rapport van het RIVM waarin het probleem wordt geschetst. Adjunct-directeur André Hoogedijk van de KAVB: “We willen als sector onze verantwoordelijkheid nemen om ons aandeel in dit probleem op te lossen. Daarom werken we al anderhalf jaar samen met alle relevante partijen, waaronder drie ministeries, het Ctgb, Wageningen UR, CLM en het Radboud UMC. Ook zijn we met de betrokken onderzoekers op werkbezoek geweest bij bollentelers. We zien goede mogelijkheden om de opslag van plantenafval op dusdanige wijze aan te passen dat de resistentievorming kan worden tegengegaan.”

Vaker afval afvoeren

De belangenbehartiger wil ook overleggen met de overkoepelende organisatie voor afvalverwerkers BVOR. Een van de oplossingen is namelijk het tijdig en regelmatig afvoeren van het afval naar een verwerker. Hoogendijk: “We moeten uitzoeken hoe vaak dat nodig is én we moeten voorkomen dat het probleem wordt verplaatst naar de afvalverwerkers.”

'Bollenafval moet wel passen'

De BVOR staat volgens directeur Arjen Brinkmann open voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor de afvoer van het bollenafval, mits het goed te verwerken is. “Of het nu in het reguliere groenafval van parken en plantsoenen wordt opgenomen, of in de verwerking van GFT, het moet wel passen. In bollenafval kunnen restanten van middelen zitten, die we in de compost niet kunnen gebruiken. Ook willen we natuurlijk niet dat de schimmel zich verspreidt uit hopen blad- en grasafval, die buiten worden opgeslagen.”