23 april 2019 Meer nieuws

KAVB werkt aan nieuwe onderzoeksvoorstellen

De KAVB werkt met onderzoeksinstellingen aan tenminste drie ideeën voor projectvoorstellen voor de jaarlijkse Call van Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Het gaat over Fusarium, oplossingsrichtingen door het vervallen van onkruidmiddelen en bloembollenfysiologie.

Dit geeft Corine Anker, beleidsmedewerker bij de KAVB, aan. “Er is al veel kennis over Fusarium, maar we moeten echt nog op zoek naar nieuwe kennis over Fusarium, want we hebben de problemen met zuur nog niet onder de knie.” Wat betreft oplossingsrichtingen voor het wegvallen van onkruidmiddelen is een optie voor onderzoek om lelies te planten onder grasland. “Of je kunt denken aan oplossingen als een tussengewas of mechanische onkruidbestrijding.”

Systeemsprongen

Het derde projectidee waar de KAVB aan werkt, is onderzoek om systeemsprongen te maken in de bloembollen. Daartoe is meer kennis nodig over de fysiologische processen in verschillende bloembollen, zoals tulp, narcis, Zantedeschia en Amaryllis. “Meer kennis hierover kan onder andere leiden tot snellere vermeerderingsmethoden zoals via weefselkweek en dit onder beschermende omstandigheden. Ook komt teeltversnelling dan in zicht.”

Gezamenlijke openstelling

De Call is sinds 1 april open. De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Agri & Food (A&F) stellen dit jaar gezamenlijk de Call open voor PPS-projecten die in 2020 moeten starten. Er is 25 miljoen euro in 2020 beschikbaar; 20 miljoen in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research en 5 miljoen PPS-toeslag.

Route in de tijd

De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 15 mei. De KAVB benadert voor die tijd met de betrokken onderzoeksinstellingen beoogde partners voor de projectideeën. Na het indienen bekijken de topsectoren de voorstellen om te kijken of deze passen bij de focus van de oproep en voor de tuinbouw passen in de Kennis- en Innovatieagenda van Topsector T&U. Is dat een ‘ja’, dan krijgen indieners tot half augustus de tijd de voorstellen uit te werken. De keuze van wel of niet honoreren, wordt na 15 oktober bekend gemaakt.

Bij de vorige Call haalde de KAVB nog twee grote tulpenprojecten binnen (‘Bollenrevolutie 4.0’ en ‘Groene Tulp’) samen goed voor ruim 2,5 miljoen. Anker: “Met opnieuw goede voorstellen hopen we weer goed te scoren.”