23 oktober 2020 Meer nieuws

KAVB toegetreden tot Scheidsgerecht

Met de toetreding van de KAVB tot de nieuwe Stichting Scheidsgerecht Bloembollen is het Scheidsgerecht een feit. Het neemt alle activiteiten over van het scheidsgerecht zoals dat voorheen onder de KAVB functioneerde. 

 

De stichting is in 2019 opgericht door Anthos, Hobaho en CNB, met de bedoeling ook de KAVB aan te laten sluiten. Met het onderbrengen van het Scheidsgerecht in een stichting die formeel losstaat van de deelnemende partijen, is de onafhankelijkheid van de arbitrage volgens het bestuur gewaarborgd. Het Scheidsgerecht is vrij toegankelijk voor alle partijen en niet afhankelijk van een lidmaatschap dan ook van een van de deelnemers. Alle informatie over de werking van het Scheidsgerecht en het arbitragereglement is te vinden op de website.