13 maart 2020 Meer nieuws

KAVB: meld corona-schade

De KAVB roept bedrijven op om schade als gevolg van de corona-uitbraak voor komende maandagochtend te melden. Algemeen voorzitter Jaap Bond gaat namelijk met de rest van de tuinbouwsector in kaart brengen wat de economische gevolgen zijn van de pandemie. 

De KAVB vreest dat de pandemie nog wel een periode aanhoudt. 'Dit heeft nu al zijn weerslag op het verdienvermogen van veel bedrijven in de sector en zeker ook in de bloembollensector', schetst Bond. Ondertussen bespreken kabinet en Europese Unie eventuele economische noodmaatregelen.

Spoedoverleg tuinbouw

Maandagochtend komen vertegenwoordigers van de tuinbouwsector bijeen voor een spoedoverleg, om de economische gevolgen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bond vertegenwoordigt hierbij de belangen van de bloembollensector. 'Daarom wil de KAVB snel een concreet beeld krijgen van de geleden schade en de gevolgen daarvan voor de bedrijven op de korte, middellange en lange termijn', stelt de voorzitter.

Mail de schade

Bedrijven kunnen informatie over de omvang van de schade voor aanstaande maandag rechtstreeks naar de voorzitter mailen via Bond@kavb.nl. Het gaat daarbij om alle denkbare vormen van schade als gevolg van de virusuitbraak. Bond wil dat beeld tijdens het spoedoverleg bespreken.