21 juni 2019 Meer nieuws

KAVB mag door met ideeën voor subsidie topsector

De KAVB heeft als aanvrager van twee projecten van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food te horen gekregen dat ze deze projectideeën verder mag gaan uitwerken.

De topsector kreeg zo’n 285 ideeën binnen en heeft die beoordeeld. Een groot deel daarvan, zo’n 80 procent, heeft vorige week een positief advies gekregen, aldus de topsector. Er mag nog een idee vanuit de bollensector verder worden uitgewerkt, maar daarvan is de KAVB geen penvoerder.

De KAVB heeft twee projectideeën ingediend met de werknamen: ‘Fundamentele systeemsprong’ en ‘Bollencoaster’. Vooral dat laatste idee is vrij revolutionair. Bij Bollencoaster gaat het om een nieuw te ontwikkelen teeltsysteem voor tulpen en lelies. Het idee is om bollen in slurven van afbreekbaar bio-plastic te doen samen met een groeimedium en die slurven in de grond te planten. Het doel is om alle milieu- en ziekteproblemen buiten te sluiten. In het groeimedium in de slurven zitten ook water en meststoffen. “Op die manier is de teelt minder afhankelijk van de omstandigheden in de grond en ook van te veel of te weinig regenwater”, zegt Corine Anker, beleidsmedewerker Duurzaamheid en Vitale Teelt bij de KAVB. Het idee is om tijdens de oogst de gehele slurven er weer uit te halen en hetgeen er nog aan groeimedium in de slurven zit, te hergebruiken.

Schoon beginnen

Bij het projectidee ‘Fundamentele systeemsprong’ gaat het om het zogenoemde éénrichtingssysteem waarbij wordt begonnen met schoon uitgangsmateriaal en dit versneld wordt doorgekweekt onder beschermde en optimale omstandigheden om vervolgens buiten te worden afgeteeld. Hiermee wordt voorkomen dat ziekten en plagen telkens worden meegenomen in een volgende teelt. Dat laatste gebeurt nu wel en dat komt omdat kwekers telkens hun eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal gebruiken.

Meer kennis over fysiologische processen in bloembollen

Naar systeemsprong in de lelie wordt al onderzoek gedaan en er ligt ook een aanvraag voor hyacint. Anker: “Uit de eerste resultaten bij lelie blijkt dat er door deze systeemsprong nieuwe mogelijkheden komen om te sturen op de teelt. Hiermee kan de teelt worden versneld en geoptimaliseerd.” Dit is overigens ook nodig om de duurdere teeltmethode te kunnen bekostigen. “Dit betekent wel dat er meer kennis nodig is van de fysiologische processen in bloembollen om een beter fundament te kunnen leggen onder deze systeemsprong. Naast lelie en hyacint willen we ook tulp, Calla, Amaryllis en narcis meenemen.”

Meer kennis over Fusarium

Bij het ideeproject over Fusarium, met werknaam ‘Fusarium in het Bouwplan’, is een andere partij dan KAVB de aanvrager. Het doel is inzicht te krijgen in pathogene Fusarium soorten, schadedrempels en effecten van beheersmaatregelen om daarna de schade door Fusarium in te perken. De beoogde resultaten van dit onderzoek zijn om detectiemethoden op gastheerspecificiteit voor het monitoren in bodem en gewas voor handen te hebben, het bepalen van effecten van gewasrotatie op de overleving van het pathogeen én nieuwe methoden te ontwikkelen ter beheersing van de schimmel in grond en plantmaterialen.

In oktober toekenning geld of niet

Tot 31 augustus krijgen de partijen waarvan de ideeën zijn goedgekeurd de tijd er een concreet projectvoorstel van te maken. Na 15 oktober wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd worden. De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Agri & Food (A&F) stellen dit jaar gezamenlijk de Call open voor PPS-projecten die in 2020 moeten starten. Er is 25 miljoen euro in 2020 beschikbaar; 20 miljoen in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research en 5 miljoen PPS-toeslag.

De KAVB is tevreden met het resultaat van deze eerste ronde bij de topsector. Anker: "Het is heel fijn dat er drie projectideeën die belangrijk zijn voor de sector, mogen worden uitgewerkt en daarna ingediend voor een beoordeling."