12 september 2019 Meer nieuws

KAVB inventariseert onderzoekswensen bij leden en niet-leden

De KAVB inventariseert de wensen die ondernemers hebben voor het bloembollenonderzoek. Alle broeiers en telers kunnen kun wensen insturen. Deze informatie vormt de basis voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma voor de hele sector.

KAVB-leden hebben onlangs een digitale vragenlijst over onderzoek ontvangen. Daarmee wil de KAVB een beeld krijgen welke onderwerpen ondernemers belangrijk vinden voor hun teelt of bedrijf en welke onderwerpen ze voor de hele sector nuttig of nodig vinden. De lijst bestaat uit meerkeuzevragen, maar ook open vragen naar eigen ideeën of wensen. Voor het overzicht zijn de onderwerpen in drie thema’s verdeeld: Gezond gewas, Innovatie en Duurzame bedrijfsvoering.

Ook voor niet-leden

De KAVB roept ook telers en broeiers die geen lid zijn van de KAVB op om de vragenlijst in te vullen. Dat kan via deze link.

Breed gedragen onderzoeksprogramma

De KAVB-productgroepen, de KAVB-kringen en het Milieuplatform bespreken dit najaar de wensen voor onderzoek. Samen met de resultaten van de digitale vragenlijsten wil de KAVB zo een overzicht te krijgen voor de invulling van een breed gedragen onderzoeksprogramma.

Verbindendverklaring voor financiering

De KAVB werkt aan het opstellen van een verbindendverklaring om onderzoek te financieren vanuit de bloembollensector. Het gaat om bloembollenonderzoek en bolbloemenonderzoek dat van belang is voor telers en broeiers én voor de sector als geheel. Het onderzoek zal zich vooral richten op de middellange termijn, de komende vier tot tien jaar. Vorig jaar heeft een grote meerderheid van de ondernemers in de sector aangegeven dat zo’n verbindend verklaring voor de financiering van onderzoek wenselijk is. De ALV van de KAVB heeft er vervolgens unaniem voor gestemd om het traject voor een onderzoeksprogramma in gang te zetten.