5 oktober 2021 Meer nieuws

KAVB en LTO in actie tegen nitraatrichtlijn

Het plan voor de 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn is niet werkbaar voor de agrarische sector. Daarom voeren KAVB en LTO actie tegen het plan uit Brussen. Volgens de KAVB is inmiddels ook een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het plan. 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid presenteerde het programma, zonder dat daar overleg over is geweest met de land- en tuinbouwsectoren. In het plan is onder meer opgenomen dat vanaf 2023 alle zomerbloeiende bolgewassen (lelie, gladiool, dahlia, Zantedeschia) voor 1 oktober van het land af te dienen te zijn, voorjaarsbloeiers uiterlijk 31 oktober geplant moeten zijn en eens in de vier jaar mogen geen bollen op een perceel worden geteeld. Behalve voor de bollensector heeft dat gevolgen voor de andere opengrondsteelten.

Naar Brussel

De Tweede Kamer heeft landbouwminister Carola Schouten opdracht gegeven naar Brussel te gaan om te zorgen dat het nieuwe actieprogramma geen beleid wordt, weet voorzitter Jaap Bond van de KAVB. Nederland wil de Nitraatrichtlijn graag inzetten om in Brussel de derogatie - de toestemming om van de Europese bemestingsnorm af te wijken - veilig te stellen. In de richtlijn wordt vastgelegd welke maatregelen Nederland neemt om de waterkwaliteit te bewaken en de landbouw te verduurzamen.

Advertentie en webinar

De belangenbehartigers willen ondertussen via verschillende kanalen duidelijk maken welke gevolgen de Nitraatrichtlijn heeft. Zo wordt een advertentiecampagne in de landelijke dagbladen overwogen en 18 oktober wordt een zienswijze ingediend in Den Haag. Voor leden van de KAVB en LTO is woensdagavond om 20.00 een webinar over de gevolgen van de Nitraatrichtlijn. Aanmelden kan via de organisaties.