6 november 2018 Meer nieuws

KAVB: ‘Drukregistratie op spuit nog niet verplicht’

De KAVB ontvangt meldingen dat handhavers van waterschappen en NVWA vragen naar de drukregistratievoorziening (DRV). Zij vertellen ondernemers dat die voor 1 januari 2019 op de veldspuit geplaatst moet zijn. Dat is niet zo, zegt senior KAVB-beleidsmedewerker bodem en water Peter Knippels.

“De KAVB overlegt namens LTO Nederland en de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO al geruime tijd met de overheid over de invoering van de DRV”, zegt Knippels. “Omdat de agrarische sector ervan overtuigd is dat de DRV geen invloed heeft op het spuitgedrag van de ondernemers, zijn voorstellen gedaan die dat wel doen, zoals het opschonen van de doppenlijst of het aanpassen van een spuitvrije zone. Als doppen die driftrisico’s opleveren van de doppenlijst worden afgehaald, dan heeft dat volgens ons meer effect.”

Drift naar oppervlaktewater voorkomen

De DRV is namelijk bedoeld om de emissie naar het oppervlaktewater via drift te voorkomen. “We onderschrijven als sectoren het doel: voorkomen dat middelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Alleen de manier om dat doel te bereiken is volgens ons niet via de DRV.”

KAVB wil 2019 als overgangsjaar

Omdat het overleg tussen de sectoren en de overheid nog niet is afgerond, zet de KAVB in op 2019 als overgangsjaar. Knippels: “Dan hebben ondernemers de tijd om zich te oriënteren op de beschikbare technieken. Handhavers mogen de ondernemers dus wel wijzen op de aanstaande verplichting van de DRV, maar er zijn op dit moment geen consequenties als zij hieraan niet voldoen.”