22 november 2019 Meer nieuws

KAVB: 'Aansluiten bij nieuw scheidsgerecht'

Het Hoofdbestuur van de KAVB wil het Scheidsgerecht laten aansluiten bij de nieuwe arbitragestichting, die CNB, Hobaho en Anthos hebben opgericht. Dat is de uitkomst van de hoofdbestuursvergadering van afgelopen dinsdag, zo maakt de KAVB bekend aan haar leden.

Volgens algemeen voorzitter René le Clercq van de KAVB was er in het overleg over aansluiting bij het nieuwe scheidsgerecht voor de bollenhandel 'weinig tot geen ruimte om tegemoet te komen aan enkele belangrijke wensen van de KAVB.' Het ging onder meer om het inzetten van contributiegelden voor zaken met freeriders en de samenstelling van het te vormen arbitragecollege.

Correspondenten blijven

Wel is volgens Le Clercq overeengekomen dat de werkwijze en positie van de correspondenten en bewijsvoering via de Proef- en Monstertuin van de KAVB blijven zoals het op dit moment is.

Eén goede organisatie

Het hoofdbestuur van de belangenbehartiger had volgens de voorzitter graag 'een meer constructieve opstelling' gezien. Omdat het bestuur vindt dat het in belang van de leden en de gehele sector is om met één goed functionerend arbitragecollege te werken, stelt het de leden voor de samenwerking met de nieuwe stichting aan te gaan. Dit voorstel wordt op 12 december voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de KAVB. Voorzitter Evert Jan van der Molen van de stichting Scheidsgerecht voor de Bloembollensector kon nog niet reageren op de stap van de KAVB.

Overgangsregeling

Als de leden voor het voorstel stemmen, gaan de arbitrage-organisaties samenwerken. Na twee jaar bekijkt het Hoofdbestuur die samenwerking. Ook worden nadere afspraken gemaakt met het Scheidsgerecht over een overgangsregeling en worden de KAVB-statuten en het Handelsreglement aangepast. Voorlopig blijft het huidige scheidsgerecht gewoon in functie.

Lees ook Greenity 54: Nieuwe stichting arbitrage bollenhandel.