13 september 2022 Meer nieuws

Kansen voor biodiversiteit op het erf

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân heeft een poster gemaakt om te laten zien dat er op het boerenerf allerlei mogelijkheden zijn om de biodiversteit te vergroten.

Het Living Lab helpt (groepen van) boeren en anderen om de bedrijfsvoering zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham. Het Living Lab laat op een poster inspiratie zien.

Het afgebeelde boerenerf op de poster is de moderne versie van de historische indeling van het Fryske boerehiem. Daar is er altijd een voor-, zij- en achtererf met respectievelijk een sierfunctie, een nutsfunctie en een bedrijfsfunctie.

Naast inspiratie op de poster staan er op de site tips die de inspiratie praktisch ondersteunen. De inspiratie loopt uiteen van een solitaire boom in het gazon op het voorerf, het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten op het zijerf tot het verwerken van snoeihout tot een takkenril op het achtererf.