8 oktober 2021 Meer nieuws

Kamermeerderheid voor ‘uitfaseren’ middelen

Een motie om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen uit te faseren heeft 5 oktober een meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren was de indiener. De motie roept ook op om boeren te helpen bij de omschakeling.

De motie werd gesteund door SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, Denk, D66, Fractie Den Haan en PVV.

Parkinson

Eerder vroeg Vestering minister Schouten van LNV om gewasbeschermingsmiddelen die mogelijk Parkinson veroorzaken van de markt te halen, zoals glyfosaat. De relatie tussen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson is officieel niet aangetoond, reageerde Schouten. Om die reden kan zij het gebruik ervan niet verbieden. Wel heeft zij het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar de beoordelingscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot Parkinson. Het resultaat daarvan verwacht zij begin november.