7 juli 2020 Meer nieuws

Reactie kabinet op bevindingen Roemer

Het kabinet pakt de implementatie van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten met urgentie op. Dat laat minister Koolmees van SZW weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Urgentie is nodig omdat de risico’s op besmetting van arbeidsmigranten met het coronavirus een acuut probleem is en arbeidsmigranten daartegen beschermd moeten worden. 'Dat kan niet wachten', aldus de brief.

Een van de zaken die snel beter moet, is dat uitzendbureaus veel sneller bij een uitbraak van het virus een overzicht beschikbaar moeten hebben van de woonadressen van hun medewerkers. Het kabinet vindt ook dat het in groten getale delen van een slaapkamer voorkomen moet worden. Ze geeft daarom hoge prioriteit aan het snel op zoek gaan naar nieuwe locaties voor huisvesting.

Een arbeidsmigrant per kamer

Het kabinet begrijpt de doelstelling van één arbeidsmigrant per slaapkamer, zo is te lezen in de brief, maar vindt dat met sectoren en partijen moet worden bezien wat op korte termijn haalbaar is. ‘Een norm van één kamer per arbeidsmigrant zou naar verwachting leiden tot een vermindering van het aantal beschikbare plekken, aangezien de kamers nu op meerdere bewoners zijn ingericht en er geen reserveplekken zijn. Bovendien is het vaststellen van risico’s op bedrijfsniveau gecompliceerd en zullen de financiële gevolgen van zo’n maatregel een rol spelen.’

Spreiding huisvesting

Het kabinet ziet spreiding als een mogelijke maatregel voor de besmettingsproblematiek. ‘De inzet op nieuwe locaties en woonruimte moet bijdragen aan het kunnen opvangen van de voorgestelde norm van één kamer per arbeidsmigrant. Naarmate meer regio’s in beeld komen voor het realiseren van huisvesting, is spreiding beter mogelijk.'

Vervoer arbeidsmigranten

Verder geeft het kabinet aan dat vanaf 1 juli voor personenvervoer, voor zover het bestemmingsverkeer betreft, een uitzondering op de anderhalvemetermaatregel geldt. Onder bestemmingsverkeer vallen bijvoorbeeld ook de busjes en touringcars waarmee de arbeidsmigranten vaak vervoerd worden. ‘Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle gevallen verplicht. Verder dient er waar mogelijk gewerkt te worden op basis van reservering, met triage en/of met placering. Dit om bron- of contactonderzoek mogelijk te maken.’