22 november 2021 Meer nieuws

Vicevoorzitter Fytosanitaire aangelegenheden Copa-Cogeca herbenoemd

Joris Baecke is herbenoemd als vicevoorzitter van de werkgroep Fytosanitaire aangelegenheden bij Copa-Cogeca. Al vanaf 2014 vertegenwoordigt hij LTO Nederland in de werkgroep, waarvan hij sinds 2019 vicevoorzitter is.

Als portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland is Joris Baecke op nationaal niveau nauw betrokken bij Fytosanitaire aangelegenheden. Copa-Cogeca is de Europese koepelorganisatie voor agrariërs en agrarische coöperaties.

Borging van plantgezondheid

LTO Nederland richt zich in Europa op gewasbeschermingsbeleid dat is gebaseerd op feiten en niet op emotie. Er moet nieuwe fytosanitaire regelgeving komen die is gericht op borging van plantgezondheid en het faciliteren van internationale handel. Daarbij moet er een gelijk speelveld zijn tussen telers binnen en buiten de EU. Ook is het van belang dat facilitering van innovaties daadwerkelijk bijdragen aan verduurzaming van gewasbescherming, zoals laag-risico stoffen en precisietechnieken.

Gezamenlijk werken aan uitdagingen

LTO blijft zich richten op het verder versterken van de samenwerking met collega-organisaties in andere lidstaten, om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen op dit gebied.