14 mei 2018 Meer nieuws

JoLa sluit niet aan bij behoefte

Na de openstelling van de Jonge Landbouwers-regeling (JoLa) in 2017 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn leden om een beoordeling gevraagd. Hieruit blijkt dat 68 procent van de respondenten geen investering op de lijst vond waaraan zij behoefte hebben.

Uit de evaluatie van het NAJK blijkt dat jonge landbouwers na bedrijfsovername vooral behoefte hebben aan ondersteuning in grond, machines en gebouwen. De investeringslijst zou beter moeten aansluiten en verdient uitbreiding, concludeert het NAJK op basis van dit onderzoek.

Bekendheid JoLa groeit

De Jonge Landbouwers-regeling is onder jonge landbouwers wel goed bekend, slechts 4 procent van de ondervraagden was niet op de hoogte van de regeling. In 2016 was dit nog 10 procent. Toch heeft een grote meerderheid geen aanvraag gedaan omdat er voor 68 procent van de jonge landbouwers geen investering op de lijst stond waaraan zij behoefte hebben. Dit geldt met name voor jonge landbouwers uit intensieve sectoren.

Volgens de respondenten staan veel ‘luxe’ producten op de investeringslijst, terwijl de doelgroep meer behoefte heeft aan praktische, doeltreffende investeringen. Ruim 120 jonge landbouwers vulden de evaluatie over de JOLA in.

Steun in de rug

De JOLA-regeling is bedoeld als steun in de rug om investeringen te doen in de financieel zware periode na bedrijfsoverdracht. De volgende openstelling van de regeling onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) via de provincies wordt vanaf december verwacht.