11 oktober 2018 Meer nieuws

Breugem nieuwe directeur Stichting Hagelunie

Jaap Breugem is de nieuwe directeur van Stichting Hagelunie. Hij volgt Bernard Koeckhoven op. De belangrijkste taak van de stichting is geld geven aan innovatieve projecten voor de vollegrondsteelten en de (glas)tuinbouw. Dat doet ze met het ‘Innovatiefonds Hagelunie’.

Breugem was al eerder benoemd als statutair directeur van de NV Hagelunie.

Meer bekendheid nodig

De stichting wil meer bekendheid geven aan het Innovatiefonds Hagelunie. “Wij zouden graag willen dat ondernemers met innovatieve projecten meer ons licht bij ons opsteken en projecten indienen. Er is geld beschikbaar voor goede innovatieve ideeën”, zegt Marjolein van Huik, secretaris bij Stichting Hagelunie. Tot nu toe komen er per jaar gemiddeld 10 aanvragen binnen. Het bestuur ziet dit aantal graag stijgen.

Voorwaarden

Een bestuur bestaande uit vier ondernemers uit de agrarische sector beoordeelt de projectaanvragen. Belangrijkste voorwaarden voor toekenning van geld zijn dat het project draagvlak heeft vanuit ondernemers in de land- en tuinbouw en dat de resultaten van het project openbaar zijn.

Geldbedragen

Inmiddels heeft het Innovatiefonds Hagelunie 5 projecten ondersteund en deze projecten zijn ook afgerond. Momenteel lopen er nog 7 projecten. Het geldbedrag dat projecten krijgen, loopt uiteen. “Van enkele tienduizenden euro’s tot een ton.”