19 februari 2021 Meer nieuws

IPM Tool voor glastuinbouw gelanceerd

Een hulpmiddel bij het toepassen van Integrated Pest Management (IPM), oftewel geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf. Dat biedt de IPM Tool die dinsdag 16 februari 2021 werd gelanceerd.

De tool is een gezamenlijk project van Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen.

Wat is het?

De IPM Tool is een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen. De acht stappen van IPM - van preventie tot leren en optimaliseren - zijn in zijn geheel te doorlopen of er kan gericht op een individuele stap worden ingezoomd. De tool bevat veel uitleg over het hoe en waarom van de stappen, met praktische informatie, aangevuld met links naar bruikbare websites, documenten en video- en beeldmateriaal. Deze achtergrondinformatie wordt de komende maanden en jaren verder aangevuld en geüpdatet.

Gebruik de tool

Glastuinbouwondernemers, gewasbeschermingsspecialisten en -adviseurs kunnen de IPM Tool gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van de IPM-strategie voor het (eigen) glastuinbouwbedrijf.

De tool werd gelanceerd tijdens het webinar Geïntegreerd telen/IPM Wittevlieg en Trips op dinsdag 16 februari van Glastuinbouw Nederland.