9 oktober 2020 Meer nieuws

Inventarisatie van coronaverzuim op tuinbouwbedrijven

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw inventariseert met een enquête hoe groot het verzuim op agrarische bedrijven is vanwege corona. De Taskforce Arbeid gebruikt de resultaten voor haar lobby richting de politiek.

De Taskforce Arbeid, waarin LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en KAVB samenwerken, behartigt de belangen op het gebied van arbeid. Nu de tweede golf een feit is wil zij inzicht krijgen in de gevolgen van corona. De enquête invullen kost 3 minuten en is te vinden op de website van de Werkgeverslijn.