20 augustus 2021 Meer nieuws

Internationale campagne sierteelt 'succes'

De internationale sierteeltcampagne ‘Blijf Stralen’ die dit voorjaar is gelanceerd, is volgens Bloemenbureau Holland een succes. Dat blijkt uit de resultaten van de campagne, meldt BBH.

Zes internationaal samenwerkende promotieorganisaties voor de sierteelt lanceerden in april de internationale campagne ‘Blijf stralen’. Deze campagne was opgezet met de hulp van een Europees noodfonds voor het herstel van de sierteeltsector, die kampte met de gevolgen gevolgen van de coronacrisis. De campagne ‘Blijf stralen’ was bedoeld om de aankoop te stimuleren van snijbloemen en kamer- en tuinplanten in zeven Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk.

Koopintentie

Als resultaat van de campagne werden twee van de vijf consumenten gestimuleerd bloemen en tuin- of kamerplanten te kopen. Van de ondervraagden voelde 40 procent zich aangemoedigd tot het kopen van meer bloemen, overwoog 37 procent om meer kamerplanten te kopen en bleek 42 procent van plan meer tuinplanten te kopen. ‘Het ging hier om een Europese campagne gericht op een brede doelgroep. Dit is een goede score’, aldus BBH.

Boodschappenlijstje

De campagne moest er ook voor zorgen dat sierteeltproducten bij de consument weer scherper op het netvlies kwamen. Tijdens de coronacrisis moesten bloemen en planten bij de consument ‘hoog op het boodschappenlijstje’ blijven staan. ‘We noteerden goede resultaten in landen waar dit onderzoek al eerder was gedaan. Voor alle categorieën geldt dat het beeld van de consument nagenoeg even goed scoorde als pre-corona. In Oostenrijk, Bulgarije en Denemarken leken de uitslagen wat lager, mogelijk doordat daar vóór het uitbreken van de pandemie de positie op de lijst toch al lager was. Als we alle landen bij elkaar optellen constateren we dat er voor snijbloemen (46%) en kamerplanten (36%) sprake is van een lichte daling, terwijl tuinplanten stabiel op 28 procent blijven.’

Bereik

In Bulgarije en Frankrijk is de campagne ‘Blijf stralen’ op tv uitgezonden. Daar waren de consumenten - evenals die in Duitsland en België – het positiefst over de campagne, blijkt uit de evaluatie. ‘Gemiddeld kreeg de campagne een rapportcijfer 7, waarbij de Bulgaarse consumenten met een 8 het meest positief oordeelden.’ De advertenties op YouTube zijn door in totaal 31 miljoen unieke kijkers gezien. Behalve een goede zichtbaarheid op social media in België en Bulgarije en een goed bereik via de radio in Bulgarije en Duitsland, was de commercial ook op de Bulgaarse tv te zien met 1,8 miljoen kijkers, en op de Franse tv met een bereik van 97 miljoen mensen. De campagne is volgens BBH een uitstekend voorbeeld van internationale samenwerking.