10 juni 2021 Meer nieuws

Inspectie SZW richt in augustus pijlen op glastuinbouw

Inspectie SZW gaat in augustus inspecties uitvoeren in de glastuinbouw. Deze zijn gericht op arbeidsmarktfraude, arbeidsveiligheid en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Een aantal jaar geleden heeft de Inspectie SZW al aangekondigd dat de primaire land- en tuinbouw speerpuntsectoren zijn. Volgens Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland zijn corona en de aandacht voor internationale werknemers - vertaald in het rapport van de commissie-Roemer de aanleiding dat de glastuinbouw in 2021 weer onder het vergrootglas komt te liggen.

Arbeidsmigranten

Naast het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft de arbeidsmarkt de speciale aandacht van Inspectie SZW. Arbeidsmarktfraude in relatie tot arbeidsmigranten, waarbij in de glastuinbouw en de open teelten wordt gekeken naar eventuele onderbetaling en illegale tewerkstelling. Wat betreft arbeidsveiligheid in relatie tot fysieke belasting, blootstelling aan stof en veilig werken met machines ligt de nadruk op diverse deelsectoren in de landbouw.

Onderbouwing

Als onderbouwing voor de plannen van de Inspectie SZW wordt onder meer aangegeven dat het in de agrarische sector steeds moeilijker blijkt om aan de vraag naar (tijdelijk) personeel te voldoen. Ook is sprake van scherpe concurrentie op prijs, waardoor de loonkosten zo laag mogelijk worden gehouden. In een aantal subsectoren lijkt het bovendien lastig te overleven zonder arbeidsmigranten. ‘Onderbetaling, illegale tewerkstelling en overschrijding van de arbeidstijden treffen we veel in deze sector aan’, aldus de Inspectie. ‘Het programma streeft ernaar de naleving van wetgeving op het gebied van eerlijk werk te verbeteren, de norm te versterken dat uitbuiting onacceptabel is en het ontstaan van beroepsziekten terug te dringen. Het programma focust in 2021 op eerlijk werk, in het bijzonder in de glastuinbouw en open teelt, ook omdat daar veel arbeidsmigranten werken.’

Glastuinbouw Nederland geeft tips om problemen met de Inspectie SZW te voorkomen.

Lees het eerdere bericht Tuinbouw onder vergrootglas Inspectie SZW op de website van Greenity.