10 september 2019 Meer nieuws

Illegale vermeerdering perkgoed en potplanten

Op 34 procent van de perkgoed- en potplantenwekerijen die gecontroleerd zijn op illegale vermeerdering, zijn overtredingen geconstateerd. De kwekers moeten alsnog royalties betalen en er zijn boetes uitgedeeld. Dat maakt Fleuroselect, het verbond van negen veredelaars, bekend.   

De negen pot- en perkplantenveredelaars die zich in Fleuroselect hebben verenigd, zijn tevreden met de campagne tegen illegale vermeerdering van wettelijk beschermde variëteiten. Fleuroselect gaat volgend jaar weer controleren. De campagne liep dit jaar in zes landen: Nederland, België, Duitsland, Italië, Kroatië en Slovenië. Bij willekeurig geselecteerde kwekerijen is gecontroleerd of de uiteindelijke productie overeenstemde met de hoeveelheid aangeleverd stek. Royalty Administration International voerde de controles uit.

Oneerlijke concurrentie tegengaan

Uit de campagne blijkt dat gemiddeld 34 procent van de bezochte kwekers zich op een of andere manier aan illegale vermeerdering schuldig maakte. Om hoeveel bedrijven het gaat, wil Fleuroselect niet bekend maken. Wel dat boetes zijn uitgedeeld en dat kwekers alsnog royalties moeten betalen. Fleuroselect wijst erop dat het niet de bedoeling van de campagne is om individuele kwekers te viseren, maar om de hele sector duidelijk te maken dat illegale vermeerdering niet wordt getolereerd. Het is volgens voorzitter Karol Pawlak van Fleuroselect in het belang van iedereen in de keten, zowel aan de productie- als aan de distributiekant, dat "alleen planten op de markt komen waarover royalty’s zijn betaald. De eindconsument moet erop kunnen vertrouwen dat de planten die hij koopt legaal zijn geproduceerd. Kwekers die intellectueel eigendom respecteren hebben de campagne dan ook toegejuicht, aangezien die oneerlijke concurrentie tegengaat."

Klokkenluiderslijn

Fleuroselect heeft een telefoonlijn voor klokkenluiders geopend, waar iedereen uit de sierteeltketen vermeende illegale vermeedering kan melden. Behalve telefonisch zijn de meldingen ook vertrouwelijk via de website van Fleuroselect door te geven. Royalty Administration International gaat vervolgens met de tips aan de slag. Fleuroselect hoopt dat volgend jaar zowel de bewustwording onder kwekers als onder internationale distributeurs en retailers wordt vergroot.