10 januari 2020 Meer nieuws

Illegaal gebruik bollengrond aangepakt

De samenwerkende gemeenten HLT (Hillegom, Lisse en Teylingen), Noordwijk en Katwijk gaan controleren en handhaven op het oneigenlijk gebruik van bollengrond in het landelijk gebied.

Hiermee geven ze uitvoering aan het Pact van Teylingen, waarin is afgesproken dat het areaal bollengrond niet onder 2.615 hectare mag komen.

Door het oneigenlijk gebruik verdwijnen de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de Bollenstreek. Uit inventarisaties is gebleken dat percelen die bestemd zijn voor bollengrond soms voor andere doeleinden worden gebruikt. De grond wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een grotere tuin aan huis, paardenbakken, volkstuin of grasland.

Controle van percelen

De komende jaren gaan controleurs een groot aantal percelen in de gemeenten bezoeken. Als blijkt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van bollengrond, wordt een traject gestart om dit ongedaan te maken, maar gemeenten geven aan in sommige gevallen daar ook van af te kunnen zien en zaken te legaliseren.

Naast controle op het oneigenlijk gebruik van bollenland kunnen de controleurs ook kijken of er zogenoemde ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Ook kan de huisvesting van arbeidsmigranten deel uitmaken van de inspecties.