10 mei 2019 Meer nieuws

Iets droger dan normaal

De neerslaghoeveelheden en rivierafvoeren zijn lager dan normaal, maar niet uitzonderlijk, zo meldt de derde en nieuwste Droogtemonitor van dit jaar. April was gemiddeld zeer zacht en vrij droog. Er viel 27 mm neerslag tegen 44 mm normaal.

De huidige omstandigheden leveren geen bijzonderheden voor het waterbeheer op. Tegelijkertijd zorgt de huidige situatie ook niet voor verbetering van de grondwaterstanden, die na de droogte van 2018 in diverse gebieden nog laag zijn.

Situatie grondwaterstand

Over het algemeen is de grondwatervoorraad in Nederland momenteel laag tot normaal, in de hoger gelegen gebieden is de voorraad lokaal tot zeer laag. Veel waterschappen hebben de peilen in hun beheergebied waar mogelijk geheel of gedeeltelijk opgezet.

De waterschappen en Rijkswaterstaat anticiperen om de beschikbaarheid van zoetwater zo groot mogelijk te houden. In het oosten en zuiden van Nederland, waar de grondwaterstand in de winter nog niet is hersteld, wordt het water dat er is zoveel mogelijk vastgehouden. Ook in het IJsselmeergebied wordt extra water vastgehouden.

Nog geen periodieke droogtemonitor

De Landelijke Commissie Waterverdeling, stelt de monitor op. De huidige en verwachte situatie geeft volgens de commissie geen aanleiding tot het uitbrengen een periodieke droogtemonitor. De volgende droogtemonitor verschijnt wanneer daar aanleiding toe is.

Lees hier de volledige Droogtemonitor van dinsdag 7 mei.