30 juni 2020 Meer nieuws

‘Iedereen gaat invoering kilometerheffing voelen’

De kilometerheffing voor vrachtwagens die Nederland die over enkele jaren invoert, maakt het vervoer flink duurder. “Onze vervoerskosten zullen met zo’n 8 procent stijgen”, schat Pieter Rietvink van Rietvink Transport uit Julianadorp grofweg in.

De heffing heeft onvermijdelijk zijn weerslag op bloemen- en plantenkwekers, maar ook op de prijzen die consumenten betalen voor producten, stelt vervoerder Rietvink van onder meer bloembollen en bloemen en planten. Rietvink reageert op een bericht dat het wetsvoorstel voor de kilometerheffing naar de Tweede Kamer is gestuurd en dat die het wetsvoorstel gaan bespreken. Al drie jaar is echter bekend dat Nederland vanaf 2023 een vrachtwagenkilometerheffing moet gaan doorvoeren. “De heffing komt er dus sowieso. Maar men moet er niet te luchtig over doen. De heffing betekent een fikse kostenverhoging.”

Verlaging belasting niet in verhouding

De inkomsten uit de kilometerheffing gaan gebruikt worden voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtverkeer. Echter, de verlaging van de motorrijtuigenbelasting staat volgens Rietvink geheel niet in verhouding met de hogere kosten waarmee vervoerders door de heffing mee te maken gaan krijgen.

14.900 euro per truck per jaar

Rietvink rekent voor: “Wij betalen nu per jaar 852 euro motorrijtuigenbelasting voor een Euro 6 truck. Straks met een kilometerheffing betalen we, als we met een Euro 6 truck 100.000 kilometer per jaar rijden dus 100.000 maal 14.9 cent per kilometer, dat is 14.900 euro voor een Euro 6 truck aan kilometerheffing per jaar. En die 14,9 cent betaal je nog in het meest gunstige geval.”

'Nooit gecompenseerd'

De hoogte van de kilometerheffing is namelijk afhankelijk van hoe schoon de truck is. Een Euro 6 truck is het schoonst en dan bedraagt de heffing 14,9 cent. Voor een Euro 5 wagen is de heffing hoger en voor een Euro 4 wagen ligt de heffing nog een stukje hoger. Rietvink: “Dat krijgen we natuurlijk nooit gecompenseerd met een lagere motorrijtuigenbelasting. Dat kun je op je vingers natellen.”

Veertien keer duurder

Het vervoer met een vrachtwagen wordt door de kilometerheffing dus 14 keer duurder voor Rietvink. Dat betekent voor zijn wagenpark van 10 vrachtwagens dat de heffing hem bijna 1,4 ton per jaar meer gaat kosten. “Dat zal doorberekend moeten worden aan onze klanten. Dit is dan de zoveelste kostenverhoging die zij moeten doorberekenen in hun producten. Uiteindelijk betaalt de consument dus ook een groot deel van de ingevoerde kilometerheffing doordat producten duurder worden. Iedereen gaat deze kilometerheffing dus voelen.” Rietvink schat in dat hij door invoering van de kilometerheffing als transportbedrijf de vervoerskosten moet verhogen met zo’n 8 procent.

Kritiek van TLN

Ook TLN geeft aan dat de kilometerheffing leidt tot hogere kosten voor het goederenvervoer. De belangenorganisatie vindt het dan ook essentieel dat de netto-opbrengsten van de kilometerheffing ook daadwerkelijk worden teruggesluisd naar de sector. TLN vond eerder dat het concept-wetsvoorstel dit onvoldoende waarborgt. Daarnaast kent het concept-wetsvoorstel ook een aantal andere nadelen voor de vervoersector. Hoe het definitieve wetsvoorstel eruit ziet, weet TLN pas als het openbaar is. Dat gebeurt als het wetsvoorstel gestuurd naar en verwerkt is door de Raad van State. TLN vraagt zich af of het wetsvoorstel tijdig door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld om daadwerkelijk in 2023 de heffing te kunnen invoeren.