21 juli 2022 Meer nieuws

Ideeën waterstoftoepassingen gezocht

Ondernemers en teelt- en energiespecialisten in de glastuinbouw die ideeën hebben voor projecten met rendabele toepassingen van waterstof wordt gevraagd die door te geven aan Glastuinbouw Nederland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en BlueTerra.

Zij inventariseren welke projecten op het gebied van waterstof nuttig zijn voor de sector en hoe deze projecten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Op dinsdag 6 september presenteert ze de projectideeën. Aanmelden kan voor de bijeenkomst kan via een aanmeldingsformulier en de eventuele projectvoorstellen kunnen ook via dat formulier kenbaar worden gemaakt.

Steun voor 2 tot 4 projecten

Op de bijeenkomst worden ideeën gepresenteerd en besproken in het kader van de energietransitie. Het moet gaan om rendabele toepassingen van waterstof. De clubs willen 2 tot 4 projecten uitkiezen die op sectorniveau kunnen worden ondersteund.

Deze projecten moeten bijdragen aan het wegnemen van beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten voor de toepassing van waterstof in de sector. De drie hebben al een aantal potentiële pilotprojecten geïdentificeerd, maar andere ideeën voor aanvullende pilotprojecten zijn welkom.

Bij voorkeur...

De projecten moeten impact hebben en bij voorkeur worden uitgevoerd met verschillende partijen; bijvoorbeeld samen met een energiebedrijf, gemeente, universiteit of hogeschool. Ook wordt nadrukkelijk gezocht naar een goede programmatische samenhang tussen projecten. Daardoor ontstaat toegevoegde waarde én wordt de potentie van de glastuinbouw als speler in de waterstoftransitie beter en nadrukkelijker op de kaart gezet.