13 augustus 2019 Meer nieuws

iBulb stopt steun bloemen voor Paus

Na Bloemenbureau Holland en veiling Royal FloraHolland stopt nu ook iBulb met de sponsoring van de bloemen voor het Vaticaan. iBulb droeg 15.000 euro bij aan de versiering van het Sint Pietersplein bij de jaarlijkse paasgroet van de paus.

De reden voor het staken van de steun is dat het 'niet past binnen de promotionele doelstellingen van iBulb'. Het promotie-orgaan van de bloembollensector was samen met Bloemenbureau Holland ieder jaar opdrachtgever voor het verzamelen, transporteren en arrangeren van de Nederlandse bolbloemen. Nu lijkt een einde te komen aan een traditie van zo'n vijfendertig jaar jaar, al laat arrangeur Paul Deckers weten dat de bloemen voor volgend jaar 'zijn besteld'.

Ruim 100.00 euro nodig

In 2016 is nog een crowdfundingactie op touw gezet door Anthos en iBulb, omdat de financiële bijdrage uit de sector te klein werd. De geldschieters probeerden de rol over te nemen van het Productschap Tuinbouw, dat in 2015 werd opgeheven. Voor de bloemenzee bij het uitspreken van het urbi en orbi door de paus is jaarlijks ruim een 100.000 euro nodig. Voorzitter Henk Westerhof van Anthos en iBulb toonde zich al jaren kritisch over het effect van de sectorpromotie op het Sint Pietersplein, maar de leden van de organisaties stonden eerder altijd achter de promotie.