4 mei 2021 Meer nieuws

Hyacintenteelt in kas: rekenmodel voor kostprijs

Wageningen University & Research (WUR) heeft een rekenmodel gemaakt in het kader van het onderzoek naar de opkweek van hyacint in een kas. Dit rekenmodel simuleert de productie en de bedrijfseconomische consequenties.

WUR onderzoekt de mogelijkheden van het opkweken van uitgangsmateriaal en plantgoed van hyacint in een kas voor het project Vitale Teelt Hyacint. Omdat het aantal variabelen groot is, ontwikkelde WUR een rekenmodel.

Verwachting onderzoek

Hyacintenbollen worden nu nog opgekweekt in de buitenlucht, in de vollegrond. Dat is volgens de WUR goedkoper dan in een kas. De onderzoekers denken dat in een kas de opkweek wellicht sneller kan en dat er daarnaast minder kans is op ziekten en plagen. Een voordeel is dat minder geld besteed hoeft te worden aan gewasbeschermingsmiddelen én dat er minder uitval is. Als gebruikgemaakt wordt van weefselkweek bij de start van een teelt, dan worden die effecten verder versterkt, zo is de verwachting van de WUR.

Ontwikkeling kostprijs

Dit rekenmodel is ingebouwd in een Excel-bestand. Kwekers van hyacinten zullen dit bestand binnenkort testen. Ze hoeven zelf maar enkele gegevens in te vullen en enkele keuzes te maken: Excel rekent vervolgens uit hoe de kostprijs zich ontwikkelt.

Met het Excel-bestand kunnen kwekers bekijken wat de bedrijfseconomische gevolgen zijn van investeringen in een kas met bijbehorende belichting en van het werken met weefselkweek.

Eerste resultaten Vitale Teelt Hyacint

Lees hier een eerder bericht over de eerste uitkomsten van het project Vitale Teelt Hyacint.

Foto: Wageningen University & Research.