9 juli 2021 Meer nieuws

Hyacint komt goed uit sleuventeelt

Begin deze week zijn in Voorhout de hyacintenbollen van 'Scarlet Pearl' gerooid uit het PPS-project Bollencoaster. De bollen zien er op het eerste gezicht goed uit; maat 15 wordt gehaald, er zat zelfs maat 17 tussen.

Een goede bolmaat is fijn, maar het gaat ook om de inhoud van de bollen. Met name om de hoeveelheid stikstof in de bollen omdat die stof verantwoordelijk is voor het aantal nagels op de hyacinten.

Monsteranalyse

Van de bollen uit de sleuventeelt zijn monsters genomen. Die worden geanalyseerd en vergeleken met de teelt van dezelfde partij bollen van hyacintenkweker Arjan Hogervorst die ze in zandgrond in Breezand heeft staan. De resultaten hiervan worden over ongeveer twee weken verwacht. Daarnaast wordt ook de kwaliteit in de broei vergeleken.

Minder middelen

Bij het project Bollencoaster wordt een nieuw en revolutionair teeltsysteem beproefd; de teelt van bollen in plastic sleuven die zijn ingegraven in de grond. Een van de voordelen is dat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. In de sleuven ligt een druppelslang waarmee water- en meststoffen worden gegeven.

PPS-project

Project Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van vijf partners; KAVB (productgroep Hyacint en het hyacintenfonds), Wageningen University & Research (WUR), Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics en Greenport Duin & Bollenstreek. Hoogheemraadschap Rijnland en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun innovatiefondsen bij aan de financiering.