21 juni 2019 Meer nieuws

'Huiberts zou zich moeten richten op andere afzetkanalen'

Biologische bollenkwekers John en Johanna Huiberts zouden andere afzetkanalen moeten kiezen voor hun bollen om zo de afzetmarkt te vergroten. Dat is de oplossing die is gekomen uit de driedaagse 'Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans' van de provincie Noord-Holland.

Tijdens de hackathon die de deze week drie dagen liep, gingen teams aan de slag met problemen waar boeren en tuinders mee kampen. Afzetvergroting voor biologische of natuurinclusief geteelde bollen was één van die uitdagingen, de case van Huiberts.

De huidige afzetkanalen waar Huiberts zich nu op richt, zijn volgens de teams niet geschikt. “Biologische bollen zijn een nichemarkt en die bollen zijn heel lastig te onderscheiden bij de consument. Het idee is dat Huiberts meer business to business partners zoekt die al veel verder zijn met het op de markt zetten van duurzame producten en dus beter het verhaal kunnen vertellen naar de consument toe om zo de verkoop te vergroten. Ook zou hij met een consortia van bedrijven moeten gaan samenwerken”, aldus een woordvoerder van de provincie. Het liefst ziet het ‘hack’team naast John Huiberts een marketeer staan die deze taak op zich kan nemen. Als nieuwe afzetmarkten denkt het team aan bijvoorbeeld aan NGO’s die biologische bollen als cadeau geven en festivals waar tuinbezitters komen.

'Publiekswinnaar'

John is door de deelnemers van de Hackathon zelf uitgeroepen als winnaar, echter de aangestelde  jury van de Hackathon gaf hem een tweede plaats. De nummers 1, 2 en 3 van de hackathon hebben zich gekwalificeerd in de voorronde van het acceleratieprogramma GO! NH van de provincie. Uiteindelijk kunnen er maximaal 2 teams vanuit de challenge NIL meedoen aan dit innovatietraject waarbij de prijs een intensief en kort opleidingstraject is.

Huiberts geeft zelf aan graag verder te willen gaan met het vervolgtraject van de provincie. Immers zijn productie biologische bollen groeit harder dan er vraag is. “Het idee is dat ik de marketing en verkoop van biologische bollen uit handen geef en ze alleen maar teel.” Hij vraagt zich wel af of dit een goede oplossingsrichting is. Zelf ziet hij de oplossing toch echt op een ander vlak liggen. De kosten voor certificering van Skal op de bio-bollen zijn volgens hem te groot. “Dat is een cent op een bol en dat vind ik onnodig duur.”