20 september 2022 Meer nieuws

Hoogheemraadschap start controle afvalwater bollen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleert de komende maanden op lozingen van afvalwater na de behandeling van bloembollen. Het schap wil ‘samen de waterkwaliteit en ecologie verbeteren’, zo meldt HHNK.

Goede toepassing van ontsmettingsmiddelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, begint HHNK met de controles.

Schoon oppervlaktewater

Het oppervlaktewater kan verontreinigd raken door afspoeling van ontsmettinstallaties, onvoldoende driftarme spuitdoppen- en techniek of afstroming van percolaatwater van porriehopen, waarschuwt HHNK. ‘Daarom is het belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen.’

Maatregelen

Er mag bij de behandeling van de bloembollen en bloemknollen geen emissie naar het oppervlaktewater ontstaan. Het schap suggereert maatregelen te nemen: de ontsmettinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met regenwater en bij het planten voldoende teeltvrije zone aanhouden. Ook is het verplicht om toegelaten driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit en enkele middelen mogen niet - zelfs niet met een rugspuit - worden gebruikt in het talud van de sloot.