26 maart 2020 Meer nieuws

Hoogheemraadschap controleert telers

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende maanden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Als bijvoorbeeld de teeltvrije zone te smal is, dan kan het hoogheemraadschap een deel van het gewas laten verwijderen.

Gewasbeschermingsmiddelen komen in het oppervlaktewater terecht door bijvoorbeeld het meespuiten van het sloottalud of het verwaaien van de stoffen. Hoe beter de driftreducerende spuittechniek, hoe groter de strook land waar op geteeld mag worden. Voor de telers is het dus van groot belang om voor het planten van het gewas rekening te houden met de teeltvrije zone langs het oppervlaktewater.

Het hoogheemraadschap controleert op:

  • een voldoende teeltvrije zone, zodat middelen niet in de sloot belanden;
  • gebruik van alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;
  • toepassing van de wettelijke gebruiksvoorschriften;
  • gebruik van een kant- en driftarme dop bij de spuittechniek;
  • drukregistratie op de veldspuit.

Drukregistratie op veldspuiten

Vanaf 2020 handhaaft het hoogheemraadschap op het gebruik van een drukregistratiesysteem op veldspuiten. Bij het gebruik van driftarme spuitdoppen bij een spuitdruk van 3 bar of hoger, en voor spuitapparatuur met een aanvullende driftreducerende techniek, is echter geen drukregistratie vereist. Ook als de teler een dubbele teeltvrije zone aanhoudt is een drukregistratie niet nodig.