2 april 2021 Meer nieuws

Hoogheemraadschap controleert teeltvrije zone

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende maanden op naleving van de teeltvrije zones. Hiervoor betreden de toezichthouders in sommige gevallen de percelen.

Doel is het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Het oppervlaktewater kan bij onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd raken door onder andere het meespuiten van sloten, sloottalud of het verwaaien van de stoffen naar het oppervlaktewater. Het is dus van groot belang dat telers voor het planten van het gewas rekening houden met de teeltvrije zone.

Drukregistratievoorziening

Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de juiste spuitdruk wordt gespoten en dat daarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor driftreductie. Bij een conventionele veldspuit is deze drukregistratievoorziening verplicht. Bij aanvullende driftreducerende voorzieningen is er geen drukregistratievoorziening nodig.

Voor de gewassen die op 1 januari 2021 al zijn geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een teeltvrije zone van 75 centimeter, geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen. Voor de gewassen die na 1 januari 2021 worden geplant of gezaaid geldt geen overgangstermijn.

Meer informatie is te vinden op de website van de Helpdesk Water.