7 maart 2019 Meer nieuws

Hoogendijk: 'Meeste stoffen niet van lelieteelt'

Tachtig procent van de gevonden stoffen in de bodem in en rond Westerveld, komt niet van de lelieteelt. Dat zegt André Hoogendijk, adjunct-directeur bij de KAVB, in een reactie op het onderzoek dat de burgerinitiatiefgroep Meten = Weten liet doen. Ze vonden 57 stoffen, die ze koppelden aan de lelieteelt in de omgeving. Telers zijn teleurgesteld dat ze niet zijn betrokken bij het onderzoek en de KAVB biedt aan alsnog samen onderzoek te doen.

Om geld voor het onderzoek te krijgen, werd een crowdfundingsactie gestart, waarbij binnen een week meer dan 7.000 euro werd opgehaald terwijl er 1.500 euro voor nodig was. Uiteindelijk brachten honderdzestig omwonenden het benodigde geld voor het onderzoek bijeen. De burgerinitiatiefgroep Meten = Weten bestaat uit een werkgroep van 20 mensen uit heel Westerveld en een achterban van ongeveer 160 vrienden. Ze maakt zich zorgen over het grote gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en de invloed van de groeiende agro-industrie op de leefomgeving van de inwoners van Westerveld.

Monsters

Voor het onderzoek werden begin december dertien monsters van bodem, gewas en het oppervlaktewater genomen en die zijn onderzocht door Eurofins. De grondmonsters zijn onder andere genomen in twee natuurgebieden grenzend aan lelie- en gladiolenvelden, een particuliere tuin die grenst aan een perceel waar al jaren afwisselend lelies en ander bloembollen geteeld worden, twee biologische moestuinen, in een groenbemester/volgteelt op een perceel waar lelies hebben gestaan en als nulmeting zijn in een tuin van een particulier die komend seizoen omringd wordt door lelievelden, gedaan, zo is te lezen op de website. Ook zijn watermonsters genomen: namelijk in een meer, de Dwingeldervaart en in een waterput bij een particulier. Uit het onderzoek blijkt dat in tien monsters van planten en bodem in de gemeente Westerveld 57 verschillende gewasbeschermingsmiddelen in zeer verschillende concentraties werden gevonden. De uitslag van drie watermonsters zijn er nog niet. De manier van onderzoek en de uitslag van de monsters zijn de vinden op de site van Meten = Weten.

Veilig

De gemeten concentratie van elk afzonderlijk middel dat gevonden is, is onder de norm die de EU stelt, zo zegt de initiatiefgroep. “Er is echter sprake van veel middelen en voor een optelsom van middelen en het effect daarvan op de mens bestaan in de EU geen normen”, zo zeggen de bezorgde burgers. Hoogendijk gaat niet uit van een gevaar voor de mens. "Koelvloeistof, brandbluspoeder, er zat van alles tussen de gevonden stoffen. Die zijn niet allemaal aan de lelieteelt te koppelen." Wat de veiligheid betreft, krijgt Hoogendijk bijval van hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens op RTV Drenthe. Patat eten is volgens haar riskanter. De toxicoloog snapt wel dat bij burgers in Westerveld emoties meespelen. "Dat mensen het gevoelsmatig niet fijn vinden dat er pesticiden in hun tuin terecht komen, dat begrijp ik wel. Maar daarover hoeven we dus niet direct in paniek te raken."

Teleurstellend

Lelieteler Martin Trip in Sibculo (Ov.) is niet blij met het onderzoek. "Heel teleurstellend dat zo’n onderzoek niet in samenspraak met alle betrokkenen wordt gedaan. De 57 bestrijdingsmiddelen die zijn gevonden, komen echt niet allemaal uit de lelieteelt aangezien ze ook in andere teelten gebruikt mogen worden." Collega-telers delen zijn teleurstelling en vragen zich af 'waar ze het allemaal voor doen', doelend op het overleg met de omgeving over waar te telen en wanneer te spuiten. Overigens gaan ze daar wel mee door. 

Bijeenkomst

Op vrijdag 15 maart organiseert Meten = Weten in dorpshuis 'De Veldkei' in Havelte een openbare bijeenkomst voor belangstellenden die meer willen weten over het onderzoek. Rob Chrispijn van het initiatief Meten = Weten geeft aan dat er dan ook een aantal deskundigen zullen zijn. "Er komen twee toxicologen. Een jurist gaat vertellen wat de gemeente Westerveld eventueel nog kan doen." Overigens is het de bedoeling dat komende zomer, wanneer de meeste bespuitingen worden gedaan, het initiatief Meten = Weten nog een keer bodemmonsters gaat nemen.

Lees het artikel 'Drentse burgers meten landbouwgif in bodem en vinden 57 middelen' in Trouw.