15 oktober 2019 Meer nieuws

Hoogendijk: akkerbouw kan leren van bollensector

"De akkerbouw loopt wel eens achter de feiten aan”, zegt André Hoogendijk als de nieuwe directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw in een interview met Boerderij. Hij vindt dat sector meer moet samenwerken met andere sectoren, zoals de bollen.

Hoogendijk verwijst naar het plan van aanpak tegen stengelaaltjes waarmee de akkerbouw aan de slag wil. “De bollenteelt heeft al meer dan een eeuw met die aaltjes te maken. Het onder water zetten van grond wordt in de akkerbouw getest om aaltjes te bestrijden. De bollensector doet dat al meer dan dertig jaar.”

Raakvlakken

Verder verwijst Hoogendijk naar het gebruik van minerale olie om virusoverdracht via luizen te voorkomen, waarnaar de bollensector veel onderzoek deed. Ook in verzilting en aardappelmoeheid (AM) ziet Hoogendijk raakvlakken. "De BO Akkerbouw heeft een plan van aanpak tegen AM. Dat is ook in het belang van de bollensector. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het uitwisselen van gegevens over grondonderzoek. Stel dat een bollenteler land heeft onderzocht op stengelaaltjes of AM en bij een positieve uitslag daar geen bollen gaat telen. Dan is het handig dat die informatie terechtkomt bij een akkerbouwer die daar aardappelen of uien wil telen."

Samen optrekken

Hoogendijk vindt ook dat de keuringsdiensten NAK voor de akkerbouw en BKD voor de bollensector die informatie met elkaar moeten delen. "We moeten meer samen optrekken en kennis delen."