9 augustus 2019 Meer nieuws

Honden ingezet om Fusarium bij amaryllis op te sporen

De landelijke gewascommissie amaryllis heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of met speurhonden in een vroeg stadium Fusarium ontdekt kan worden in de beginfase van de vermeerdering bij amaryllis.

Het onderzoek wordt gedaan bij Stichting Control in Food & Flowers. BQ Support denkt hierbij mee en levert ondersteuning aan dit project.

Het is de bedoeling dat de honden de bollen die besmet zijn met Fusarium solani kunnen onderscheiden van materiaal dat niet is aangetast. Aangetast materiaal verspreidt mogelijk een geur die honden kunnen opsporen. Mensen kunnen dat niet ruiken.

Detecteren zonder beschadigen bol

Fusarium solani is een groot probleem in de teelt van amaryllis. “Als die ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden opgemerkt bij de vermeerdering van de bollen, bijvoorbeeld tijdens het schubben, zonder daarbij de bol te moeten beschadigen, dan kan veel schade worden voorkomen”, zegt Jolanda Korteland, projectleider bij stichting Control in Food & Flowers.

Trainen 

Er wordt een professioneel hondentrainer betrokken bij het project. Er zal vooral gekeken worden hoe de bollen het beste kunnen worden aangeboden aan de honden zodat zij hun werk goed kunnen doen. Het duurt volgens Korteland nog wel even voordat de honden in actie komen. Begin oktober begint de training van de honden. De eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuflori en Groen Agro Control.