3 december 2019 Meer nieuws

Hogescholen onderzoeken invoering Het Nieuwe Telen

Hbo en mbo-studenten gaan de komende twee jaar praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen.

Het onderzoek wordt gedaan door de vier groene hogescholen, Aeres, HAS, Inholland en Van Hall Larenstein. Het mbo is aangehaakt via het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken brengen de studenten hun kennis over op de huidige generatie telers.

Optimaal teeltresultaat

HNT richt zich op het voorkomen van problemen bij de teelt door te zorgen voor een optimale plantbalans. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van kasklimaat. Samen met een verandering in het gedrag van de teler leidt dit tot een optimaal teeltresultaat met van nature sterke en weerbare planten. Als neveneffect leidt het tot besparing van energie. 

HNT blijft achter

De nieuwe impuls aan Het Nieuwe Telen is nodig omdat het nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Het onderzoek moet ook nieuwe informatie opleveren over hoe HNT breed omarmd kan worden door telers in Nederland. Ook leidt het project tot nieuw onderwijsmateriaal voor het mbo en hbo.

Naast het hbo- en mbo-onderwijs zijn de WUR, Delphy, KAE/letsgrow, brancheorganisaties, toeleveranciers en diverse glastuinbouwbedrijven betrokken bij dit nieuwe project van KAS als Energiebron. Door deze samenwerking is binnen het project de gehele kennisketen betrokken.