5 maart 2021 Meer nieuws

'Hoe blijven ondernemers boterham verdienen'

“Iedereen is ervan overtuigd dat er een omslag moet komen in het land- en tuinbouwsysteem. Het was vooral gericht op kwantiteit, nu moeten we meer produceren in samenhang met de natuur en de leefomgeving.” Dat zei demissionair minister Carola Schouten 4 maart tijdens de online Groenpact Manifestatie.

Centraal in de uitzending stonden jongeren en hun visie op de grote groene uitdagingen: klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, gezond voedsel en een duurzame leefomgeving. Ruim 1.500 mensen keken naar de talkshow met Twan Huys via YouTube of Facebook. In het eerste deel zat ook Jaap Bond, boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en lid van het regieteam Groenpact, aan tafel met Schouten. Bond vertegenwoordigt het bedrijfsleven in Groenpact.

Corona bracht problemen sneller aan oppervlak

Schouten gaf aan dat de uitdagingen groot zijn: de productie van land- en tuinbouwproducten moet duurzaam genoeg zijn, dan is er ook het verdelingsvraagstuk van voedsel over de wereld en het tegengaan van voedselverspilling. Schouten: “De coronacrisis heeft veel van dit soort problemen meer aan de oppervlakte gebracht. Zo bleken de voedselstromen over de wereld kwetsbaar. Daardoor zijn we gaan nadenken over de schaal waarop we dit doen.” Ze stelde dat het niet alleen gaat om exporteren maar juist ook om kennis naar andere landen te brengen zodat zij meer zelf kunnen.

Ministerie moet blijven

Toen gespreksleider Twan Huys vroeg of er niet een apart ministerie moet komen voor Natuur, sprak Schouten dat tegen. “Alle drie de takken van het huidige ministerie landbouw natuur en voedselkwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn overtuiging is dat je de land- en tuinbouw toekomst geeft als je goed weet welke impact dit heeft op de natuur en inspeelt de productie op een meer natuurinclusieve manier te doen.” Ze gaf wel aan dat er meer regionaal gekeken moet worden naar oplossingen omdat er grote verschillen zijn in regio’s. “In de regio’s kun je meer tot creatieve oplossingen komen en ook oplossingen die veel meer passen van wat daar nodig is.”

Jaap Bond gaf aan dat hij heel blij is met een apart ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “Soms wordt het ons verweten dat we het tweede exportland van de wereld zijn, maar dat is nooit een doel op zich geweest. Zo goed zijn we gewoon.” Hij gaf aan dat de afgelopen jaren in de sector ook echt het proces is ingezet op kwaliteit en minder op productieverhoging. “Die bewustwording is er bij de agrarische ondernemers echt wel nu. Maar geef ze wat vertrouwen in plaats van wantrouwen.”

Wil wel, maar kan niet

De grote vraag is hoe ondernemers die steeds met nieuwe eisen geconfronteerd blijven worden toch een boterham kunnen blijven verdienen. Schouten wil meer mogelijkheden krijgen om boeren te compenseren dan dat er nu zijn voor boeren die extra bijdrage leveren aan hoogwaardige productie en biodiversiteit. “Ik wil dat graag maar loop tegen Europese mededingingsregels aan, ik mag dit niet subsidiëren. Stel als we de melk maar 1 of 2 cent duurder maken, dan kunnen de boeren veel meer doen aan innovatie en in de omslag die ze willen maken. Echter daar lopen we tegen beperkingen aan hoe je dat zou kunnen financieren uit het collectief.”

Bekijk hier de hele online-uitzending terug.